HISTORIEK


TREfpunt voor Doven,

slechthorenden en gebarentaalgebruikers

Brusselse dovenverening TRED viert haar 25-jarig bestaan

Zaterdag 26 januari 2008                                                     


De Brusselse Dovenvereniging TRED (Trefpunt voor  Doven, Slechthorenden en Gebarentaalgebruikers), die ook  aangesloten is bij Fevlado, vierde op zaterdag 26 januari 2008 haar  25 jarig bestaan, in De Nekker in Mechelen. TRED is één van de jongste dovenverenigingen in Vlaanderen.   

Hieronder lees je de ontstaansgeschiedenis van TRED.


Ontstaan van TRED

 

Foyer des Sourds‑Muets (Tehuis der Doven) bestaat al sinds 1950  (±)

Op 1 november 1979 werd het home geopend. Vanaf  dan werkte  Nicolas Kinet daar als boekhouder, één van de weinige Nederlandstalige  die daar werkten. Slechts 1/3 van de bewoners sprak Nederlands.

Ik merkte dat de Foyer geen "echte" Nederlandstalige club had, waar Nederlands de voertaal is. Natuurlijk waren de Vlamingen welkom bij de Franstalige clubs, maar toch.

Nicolas voelde de behoefte een Nederlandstalige club op te richten waar de

voertaal Nederlands is. En ook de subsidies mochten niet afhankelijk zijn

van de Walen en of Franstalige Brusselaars.


Zowat 3 jaar later, rond 1981 ‑ 1982, durfde Nicolas initiatief te nemen en hij besprak zijn idee met Victor Nossin. Victor was toen één van de bestuursleden van het Tehuis der Doven, maar ook het enige Vlaamse bestuurslid. Hij voelde ook dat het hoogtijd was er een Vlaams-Brusselse club op te richten. Als bestuurslid had Victor een betere positie dan Nicolas om tot  een overeenkomst te komen met de Franstalige Foyer des Sourds‑Muets.                                                                                                                                           

Tred werd opgericht in 1983. Het toenmalige bestuur zag er als volgt uit: voorzitter Victor Nossin, secretaresse Lieve Fonteyn, Schatbewaarder Nicolas Kinet en bestuurslid Gaston Van Meerbeeck.                                                                                             


Het was Victor die de naam TRED en het logo bedacht. TRED is de afkorting van TREfpunt voor Doven. Het logo lijkt op een groene boom. De bedoeling was dat alle takken samenkwamen tot één punt.


Maar in 1992 maakte Frank Van de Perre een nieuw logo (het Atomium met symbool "doof"). Dit werd heel positief onthaald.         


Vanaf 1991 ging het minder goed met TRED, er kwam minder volk, weinig jongeren ook omdat toen de ac­tiviteiten altijd op de 4de zondag van de maand wer­den georganiseerd, en dan spelen vele jonge doven voetbal met WSSB. In 1992 werd er zelfs bijna geen enkele activiteit georganiseerd. Eind 1992 is Frank Van de Perre tot het bestuur toegetreden om TRED terug te doen openbloeien.


De activiteiten werden dan verschoven naar de 4de zaterdag van de maand zodat jongeren ook zouden kunnen komen en Frank bedacht dus ook een nieuw logo.


In 1994 kwamen er een paar nieuwe jonge bestuurs­leden bij, maar in 1995 stopten enkele oudere be­stuursleden ermee, waardoor er te weinig bestuurs­leden waren.


Er werd over gedacht om TRED te ontbinden, maar Frank Van de Perre wou dat TRED bleef voortbestaan en organiseerde een Algemene Vergadering in maart 1996 waar hij een duidelijk signaal gaf dat het belangrijk was om TRED in leven te houden omdat er maar 1 Vlaamse dovenvereniging is in de omgeving van Brussel. Bovendien organiseerde TRED altijd interessante culturele activiteiten en was het een toffe vereniging waarin veel vriendschap leefde. De leden beseften dit wel en iedereen wilde dat TRED zou blijven voortbestaan. Na deze Algemene vergadering traden veel nieuwe bestuursleden toe Tot op de dag van vandaag is TRED nog altijd een kleine vereniging maar er is altijd een leuke sfeer ge­bleven. Hopelijk blijven jullie allemaal komen zodat TRED nog lang kan blijven bestaan. Ook heel belang­ rijk voor de toekomst is dat wij contact blijven hou­ den met elkaar, want nu is TRED de enige Nederlandstalige dovenvereniging in Vlaams‑Brabant die echt goed werkt.

30-jarig bestaan TRED  - 22 juni 2013

35-jarig bestaan TRED - 24 juni 2018

Oud en huidig bestuursleden TRED - oktober 2019

Camille Dupont (bestuurslid) – Victor Nossin (eerste voorzitter) – Ingrid Desmaele (huidige voorzitter) – Paul Wille (bestuurslid) – Marie-Therese De Strijker (bestuurslid) – Gaston Van Meerbeeck (bestuurslid) – Wim Van de Perre (huidige schatbewaarder)

oktober 2019

Victor Nossin was de eerste voorzitter van Tred sedert 1983 tot 1994.

Ingrid Desmaele, de huidige voorzitster van Tred sedert 2004.

40-jarig bestaan TRED  - 25 juni 2023 

Historiek.pdf