CONTACT


TREfpunt voor Doven,

slechthorenden en gebarentaalgebruikers

BESTUUR TRED

Indien u graag meer informatie wenst over het organiseren van evenementen kan u het bestuur contacteren:

 ingrid.desmaele1@telenet.be  |  trefpuntdoven@gmail.com.

TEAM SENIOREN 55+

Indien u graag meer informatie wenst over het organiseren van evenementen kan u het bestuur contacteren: tred.55plus@gmail.com

LID WORDEN


Onze jaarlijkse bijdrage is € 20 per persoon. Gelieve dit bedrag voor het jaar 2024 te betalen voor 01 december 2023.
Dit mag gestort worden op het rekeningnummer BE98 0011-1528 6293 - TRED t.a.v. schatbewaarder Wim Van De Perre; met vermelding van Lidgeld 2024.


Alleen voor het nieuwe lid; vermelding van Lidgeld 2024,  je e-mailadres,  gsm-nummer en je geboortedag


Wat is inbegrepen?  Dovenclub Tred, Tred 55+, een nieuwjaarsreceptie, een voordracht, een drank bij de uitstap, vermindering bij elke activiteit  en verzekering


Niet-leden: eigen verantwoordelijk voor ongeval !


Overzichten van Activiteiten en Fotografen vanaf 1999.... klik hier

Tred bestuursleden van 1983 tot 2023 ... klik hier